วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

วิธีดูเลขโทรศัพท์ตัวเอง

AIS กด *545# แล้วกดโทรออก

Dtac  กด *102# แล้วกดโทรออก

True move กด 9303

*727*08x-xxxxxxx# ใช้ดูว่าเป็นเบอร์ของ AIS หรือไม่

*102*1*08x-xxxxxxx# ใช้ดูเบอร์ DTAC ว่าอยู่ภาคใด
  

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตัวแทนแนะนำตารางกรมธรรม์

แนะนำตารางกรมธรรม์

ตัวแทนประกันชีวิตจะต้องอธิบายตารางกรมธรรม์ของผู้เอาประกัน รายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ ที่อยู่ บริษัท
2. ชื่อผู้เอาประกัน อายุ เพศ
3. ระยะเวลาที่เอาประกัน
4. วันเริ่มสัญญาและวันครบสัญญา
5. แบบประกันและประกันเพิ่มเติม
6. จำนวนเงินเบี้ยประกันภัย
7. จำนวนเงินที่เอาประกันและระยะความคุ้มครอง
8. การลงลายมือชื่อกรรมการบริษัทพร้อมประทับตราบริษัท

การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์

เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์อันเนื่องมาจากผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ผู้เอาประกันจะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ให้ผู้รับประกัน(บริษัท) ทราบ หากไม่แจ้งจะมีผลดังนี้
         1. เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต จำนวนเงินที่เอาประกันจะตกแก่กองมรดกของผู้เอาประกัน
          2. หากผู้รับประโยชน์หลายคน แต่คนใดคนหนึ่งเสียชีวิต จำนวนเงินที่เอาประกันที่เป็นส่วนของผู้ที่เสียชีวิตก็จะตกกับผู้รับประโยชน์คนที่มีชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์

ผู้รับผลประโยชน์มีใครบ้าง
1. ตัวเอง
2. ชาย หญิงที่อยู่กินฉันท์สามีภรรยา แม้ไม่จดทะเบียน
3. คู่หมั้น
4. บิดา มารดา บุตร
5. ญาติพี่น้อง
6. นายจ้าง ลูกจ้าง
7. เจ้าหนี้

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทำได้ยิ่งดี

~~~ “ถ้าคนหนึ่งตีกลอง แล้วอีกคนยิ่งเต้น คนตีเขาก็ยิ่งตี แต่ถ้าตีแล้วไม่เกิดอะไรขึ้น เขาก็จะหยุดไปเอง เพราะตีไปก็เหนื่อยเปล่า” ~~~

คำพูดบางคำทำร้ายคนฟังได้น่าดู
ถ้าจะให้ไม่แคร์เนี่ย ทำได้ยากแน่นอน
ถ้าเคยรู้สึกแย่ กับคำพูดแย่ ๆ ของคนหลายคน
คำพูดของเขาทำให้เราหมดความนับถือตัวเอง
บางครั้งมันอาจจะถึงขนาดทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
บั่นทอนสุขภาพกายและใจ
คนพูดทิ้งยาพิษไว้ในใจเรา แล้วก็หนีลอยนวล

คนที่แย่คือคนฟังสิ...
ฉันเลยเปลี่ยนความคิดใหม่
พยายามหาเหตุผลเพื่อเข้าใจพวกเขา
คนที่ชอบติข้อบกพร่อง
ตอกย้ำปมด้อยของคนอื่น เพราะต้องการให้ตัวเองดูดี
คนพวกนี้มีปมด้อยในใจ ชอบสร้างคุณค่าให้ตัวเอง
โดยการติคนอื่น เพื่อลดคุณค่าของคนอื่น
จิตใจเขาขุ่นมัว มองไม่เห็นความดี ความสวยงาม
และสิ่งดี ๆ ในตัวคนอื่น เพื่อนำมาพูดถึง

บ่อยครั้งที่เรามักเจอคำพูดแย่ ๆ จากคนรอบข้าง
ถ้าไม่รู้จักดูแลจิตใจ ความรู้สึกของตัวเอง
เราจะถูกบั่นทอนลงทีละนิด....

ที่สำคัญเราจะต้องหนักแน่น อย่าหวั่นไหว
ที่เขาว่ามา เป็นปมด้อยของเราก็จริง
แต่คนเราเลือกเกิดไม่ได้
ที่เขาติมาเพราะเขามองหาส่วนแย่ ๆ ของเราต่างหาก
ที่ดี ๆ ก็มี แต่เขาไม่พูด
ตัวเราย่อมรู้ตัวเองดีที่สุด
เชื่อในคุณค่าของตัวเอง ไว้ใจตัวเอง


ดูแลหัวใจของเราให้ดี
เรียนรู้ที่จะคิดปฏิเสธคำพูดแย่ ๆ จากคนอื่น
รู้แหล่งที่มาอย่างมีเหตุผล
แล้วจะไม่มีอะไรมาบั่นทอนหัวใจเราได้เลย...

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างข้อสอบจรรยาบรรณ

1. นาย ก. ตกลงทำประกันชีวิต และได้ชำระเบี้ยประกันผ่าน นาย ข. ซึ่งเป็นตัวแทนประกันชีวิต นาย ข. เห็นว่าการชำระเบี้ยประกันมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วัน จึงนำเงินนั้นไปใช้ส่วนตัว และนำส่งบริษัทภายหลังโดยไม่เกินระยะเวลาผ่อนผันนั้น ท่านคิดว่าการกระทำของนาย ข. ถูกหรือไม่
ตอบ ผิดจรรยาบรรณข้อ 1 เนื่องจาก นาย ข.ไม่ ซื่อสัตย์ ต่อนาย ก. และบริษัทฯ

2. นาย ก. เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้ นาย ข. ซึ่งเป็นเพื่อนทำประกันชีวิต ต่อมา นาย ข. ป่วยเป็นวัณโรค เมื่อ นาย ก. ทราบว่า นาย ข. ป่วยเป็นโรคติดต่อ ก็ได้นำเรื่องที่ นาย ข. ป้วยไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การกระทำของนาย ก. ผิดจรรยาบรรณหรือไม่
ตอบ ผิดจรรยาบรรณข้อ 3 เนื่องจากนาย ก. เปิดเผยความลับของผู้เอาประกันต่อบุคคลภายนอก